Hikayeler

Suret ve Siret

Şub 12, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

İmam Şafiî Hazretleri şöyle bir hatırasını anlatır: 'İlm-i firaset (sezgi ve anlayış bilgisi) ile ilgili kitaplar aramak için Yemen'e gittim. Konuyla...

Söz Dinleyen Kazanır

Şub 12, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

Bir kâfilede bulunan insanlar, Ebü'l-Hasan Harkâni hazretlerinin huzûruna gelip; - Yollar korkuludur. Bize bir duâ öğretiniz." diye istirhâm edince; - O zaman,...

Adak

Şub 12, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

Padişahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut Gazne'den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti. Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce canı sı­kıldı, şaşırdı. O adil...

Hırsız Evliya

Şub 12, 2022 Hikayeler 0 Comments 2 min

Ortaköy Rumlarının gönüllerini İslama çelip çaldığı için Hırsız Aziz, (Hırsız Evliya) derlermiş Rumlar Yahya Efendi'ye. Kosta adında bir Rum Kaptan varmış,...

Allah’ın Beratı

Şub 12, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

Rufaî tarikatına mensup müridlerden biri bir gün kendisine çok güvenerek cezbe halindeyken şöyle dua etti: - Ya Rabbi Cehennemden azat olduğuma...