Reading Time: < 1 minute

Endonezya Nasıl Müslüman Oldu?

Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi. Endonezya'ya gitti, oraya yerleşti. İşini orada devam ettirdi. Kumaşları kaliteliydi. Tam da halkın aradığı...

Şub 12, 2022 < 1 min

Suret ve Siret

İmam Şafiî Hazretleri şöyle bir hatırasını anlatır: 'İlm-i firaset (sezgi ve anlayış bilgisi) ile ilgili kitaplar aramak için Yemen'e gittim. Konuyla ilgili kitapları...

Şub 12, 2022 < 1 min

Söz Dinleyen Kazanır

Bir kâfilede bulunan insanlar, Ebü'l-Hasan Harkâni hazretlerinin huzûruna gelip; - Yollar korkuludur. Bize bir duâ öğretiniz." diye istirhâm edince; - O zaman, Ebü'l-Hasan'ı hatırınıza...

Şub 12, 2022 < 1 min

Yarın Burada Bir Çinli Kardeşim Vefat Edecek

Yıl 2005... Şubat ayının sonları. Çin’in değişik bölgelerinden on kişi İstanbul’a gelir. Bunların ortak özelikleri yeni Müslüman olmalarıdır. Umre için İstanbul üzerinden Arabistan’a...

Şub 12, 2022 2 min