Allah’ın Beratı

Şub 12, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

Rufaî tarikatına mensup müridlerden biri bir gün kendisine çok güvenerek cezbe halindeyken şöyle dua etti: - Ya Rabbi Cehennemden azat olduğuma...

Ana Hakkı

Şub 11, 2022 Hikayeler 0 Comments 2 min

Hazreti Peygamberimiz (s.a.s.) eshabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah'ın huzuruna telaşla girerek: - Ya Resûlellah! Şu anda kocam ölüm...

İki dirhem borç

Şub 11, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

Hazret-i Ömer zamanında Îrân fethedilince, çok mal ve ganîmet gelir. Hazret-i Ömer, bütün ganimetleri, askerlere ve fakirlere dağıtır ama kendisi hiçbir...

İki Ekmek Eksik

Şub 11, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

Bir gün iki kişi, Râbia-tül Adeviyye'yi ziyârete geldiler. İkisi de açtı. "Yemeği helâldir" diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya...

Alabilirsen Al

Şub 11, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

Hacı Bayram-ı Velî'nin doğduğu Zülfadl (Sol-Fasol) köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden...

Abdestsiz Nöbet Tutmam

Şub 11, 2022 Hikayeler 0 Comments < 1 min

Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında, Sarayda gece gündüz nöbet tutan hassa askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak geceleyin bir seslenişleri yankılanırdı...

Yeşil Şeyh

Şub 11, 2022 Hikayeler 0 Comments 2 min

Ahmed Haznevî hazretleri bereketli sohbetleriyle insanların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için çırpındığı ve şöhreti etrafa yayıldığı sırada birçok kimseler hocalarını...