DUYURU
Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerini temsil eden ve adının kullanılmasına müsaade ettiği tek resmi sayfa bundan sonra (www.facebook.com/seydakonyevi) adresli sayfamızdır.
Yayınevimizce idare edilen Seyda Muhammed KonyeviHazretlerinin adına açılmış önceki sayfalar yayınlarına bundan sonra bu adresten (facebook.com/seydakonyevi) devam edecektir. Genel yayın sitemiz www.konyevi.net; sitemize ait resmi facebook sayfamızda facebook.com/konyevinet 'tir. Bunlarla birlikte aşağıda adresleri verilen sayfalarımız dışında sayfamız yoktur.
İnternette ve sosyal medyada hizmet eden diğer sayfa adreslerimiz şöyledir:
www.facebook.com/M.FeyzullahKonyevi
www.facebook.com/Gulistandergisi
www.facebook.com/islamihayatdergisi
www.facebook.com/reyhaniyayinlari
www.facebook.com/konyeviradyo
www.facebook.com/ozkevservakfi
Facebook ortamında ve sosyal medya sitelerinde Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin adı, rızası dışında kullanılmakta ve temsil yetkisi olmayan bazı kişilerce hoş olmayan bir takım davranışlar sergilenmektedir. Rızası olmadığı halde fotoğrafları paylaşılmakta, söylemediği sözler, Seyda Hazretlerine aitmiş gibi gösterilmektedir. Hatta Seyda Hazretlerinin adı kullanılarak siyasi mevzulara dair fikirler serdedilmekte, kişi ve kurumlara yönelik tenkid ya da övgülerde bulunulmaktadır. Seyda Hazretleri bu tür paylaşımlardan ve adının/künyesinin kullanılmasından kesinlikle razı değildir.
Bu sebeple aşağıda adı geçmekte olan ve bu sayfanın (/seydakonyevi) dışında kalan Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri adına açılmış bütün sayfaların (twitter, instagram,Google+ gibi sosyal medya hesapları da dahil) derhal kapatılması istenmektedir.
Hizmet faaliyetlerinin sekteye uğramasının en başta gelen sebeplerinden birisinin kişilerin kendi kafalarına göre, kendi başlarına yaptıkları işler olduğu unutulmamalıdır.
Seyda Hazretlerinin, 'Yapılmasından, razı değilim' dediği bir diğer mesele de fotoğraflarının paylaşılması meselesidir. İnternet ortamında fotoğraflarının paylaşılmasından özellikle fotoğraflarının kişilerce profil resmi olarak kullanılmasından razı değildirler. Denetim altında olan sayfalar dışında Seydamızın fotoğrafları paylaşılmayacaktır. Seyda Hazretleri fotoğraflarının değil; 100'e yakın eseri, binleri geçen sohbetleri, Kur'an ve sünnet merkezli nasihat, tavsiye ve sözlerinin paylaşılmasını istemektedir.
Sadatların resimlerini paylaşanları uyaralım. (Bunu yaparken nezih bir dil kullanmaya dikkat edelim ve kırıcı olmayalım. Tasavvuf ehlinin güzel ahlak sahibi olması gerektiğini göz önünde bulunduralım.)
Seyda Hazretleri tabîlerine 'mübalağadan kaçınmalarını, Kur'an ve sünnete göre hareket etmelerini' emir ve tavsiye etmektedir. Bu yüzden facebook yorumlarımızda ve paylaşımlarımızda buna dikkat edelim.
Mürşidimizin tasavvuf anlayışının merkezinde, Nakşibendi Meşayihinin tamamında olduğu gibi Kur'an ve Sünnet vardır. Bu sebeple Kur'an ve Sünnete uymayan hiç bir anlayışı tasvip etmez ve onaylamaz ve dahi reddeder. Bidatlerin tasavvufa yamanmaya çalışıldığı, Kur'an ve sünnete aykırı hareket edenlerin kendilerini tasavvuf ehliymiş gibi pazarladığı günümüzde, müntesiblerinin ve muhiblerinin yanlışlara düşmemesi için azami gayret gösterdiği güneş gibi aşikardır. Bu sebeple hataya düşmemek için Mürşidimizin eserlerinin takipçisi olalım. Bilhassa tasavvuf anlayışımızı, Seyda Hazretlerinin sohbet ve eserlerinde olduğu gibi, Kur'an ve Sünnete göre düzeltelim. Sosyal medya ortamında bahsettiğimiz ölçülere ve kriterlere uymayan ve tasavvuf adına önümüze konulan her şeyi paylaşmayalım, uyanık olalım.
Selam ve Dua ile...