Şimdi yazdım:
Osmanlıcanın yerini Latince almış.
Rakı bira durmaz akar,
Osmanlı ufuktan şimdi doğar,
Osmanlıcamızı
okuuuyalım arkadaşlar.
Sesimizi, ab, abd, chp dinlesin.
Osmanlıcayla her yer inlesin.
Bu kafinun, pe, çe harfi neredeee var?
Bu vezinler, güzel haaatlar,
Osmanlıcamızı
okuuuyalım arkadaşlar.
Sesimizi, ab, abd, hdp dinlesin.
Osmanlıcayla her yer inlesin.
Aruzlar, vezinler, bu güzel hatlar,
Ya bu lisanlar, lisanlar.
Osmanlı ufuktan bugün doğar
Osmanlıcamızı
okuuuyalım arkadaşlar.
Sesimizi, ab, abd, ip dinlesin.
Osmanlıcayla her yer inlesin.

image