Üsâme bin Zeyd'den (r.a.) rivayetle:

Âlimin yüzüne bakmak ibâdettir. Âlimin nefesi zikir ve teşbihtir

Camiu's-Sagir;3621