Enes'(r.a.)den rivayetle:

Şu üç şey iyilik hazinelerindendir:
(1) Sadakayı gizli vermek, (2) uğradığı musibeti insanlardan gizli tutmak, (3) şikâyetini sadece Al­lah'a arzetmek.
Böyle bir kulu için Allah şöyle buyurur:
'Kuluma bir belâ verdiğimde sabretti, Beni kendisini ziyarete gelenlere şikâyet etmedi. Ben de hastalık sebebiyle eriyen etinin yerine daha hayırlı bir et; kanı yerine de hayırlı bir kan vereceğim. Eğer iyileştirirsem onu hiçbir günahı kalmamış bir halde sıhhatine kavuşturacağım. Ru­hunu alırsam rahmetime eriştireceğim
Camiu's-Sagir;3439