Hz. Âişe'den (r.a.) rivayetle:

Şu üç şeyin doğru olduğuna yemin ederim:
(1) Allah islâm'da nasi­bi olan kimseyi îslâmdan nasipsiz kimseyle bir tutmaz. îslâmdan nasib ise şu üç şeydir: Namaz, oruç, zekât.
(2) Allah dünyada bir kulunu dost edinirse, Kıyamet Gününde başkasının dostluğuna terketmez.
(3) Bir kimse bir topluluğu severse Allah onu mutlaka onlarla bera­ber kılar.

Dördüncü birşey daha vardır ki, doğru olduğuna yemin et­sem günahkâr olmayacağımı umarım. O da şudur: Allah dünyada bir kulunun kusurunu örterse, Kıyamet Gününde de mutlaka örter
Camiu's-Sagir;Hadîs No: 3446