Üç kimse vardır ki, imanları kemâle ermiştir:

Allah yolunda hiç­bir kınayıcının kınamasından korkmayan kimsenin.

Amelinde asla gösteriş yapmayan kişinin

ve biri dünya diğeri âhiretle ilgili iki işle karşılaştığında âhirete âit olanı dünya işine tercih edip onu yapan kimsenin

Camiu's-Sagir;3506