Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır.
M.Celâleddin.,

image