ÜMMET & ÜzEnGi ReyhaniyeHayran Cover Image
User Image
Kapağı yeniden konumlandırmak için sürükleyin
ÜMMET & ÜzEnGi ReyhaniyeHayran Profile Picture


Üç kişi vardır ki, onların halini hiç sorma, onlar helak olmuştur. Allah'la izarım ve ridasmı paylaşmaya kalkışan kişi. Allah'ın ridası büyüklüğüdür, izan ise izzet ve azametidir. Allah hakkında şüphe taşıyan kişi. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek
Camiu's-Sagir;3522

Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!


Üsâme bin Zeyd'den (r.a.) rivayetle:

Âlimin yüzüne bakmak ibâdettir. Âlimin nefesi zikir ve teşbihtir

Camiu's-Sagir;3621

Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!


Enes'(r.a.)den rivayetle:

Şu üç şey iyilik hazinelerindendir:
(1) Sadakayı gizli vermek, (2) uğradığı musibeti insanlardan gizli tutmak, (3) şikâyetini sadece Al­lah'a arzetmek.
Böyle bir kulu için Allah şöyle buyurur:
'Kuluma bir belâ verdiğimde sabretti, Beni kendisini ziyarete gelenlere şikâyet etmedi. Ben de hastalık sebebiyle eriyen etinin yerine daha hayırlı bir et; kanı yerine de hayırlı bir kan vereceğim. Eğer iyileştirirsem onu hiçbir günahı kalmamış bir halde sıhhatine kavuşturacağım. Ru­hunu alırsam rahmetime eriştireceğim
Camiu's-Sagir;3439

Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!


Hz. Âişe'den (r.a.) rivayetle:

Şu üç şeyin doğru olduğuna yemin ederim:
(1) Allah islâm'da nasi­bi olan kimseyi îslâmdan nasipsiz kimseyle bir tutmaz. îslâmdan nasib ise şu üç şeydir: Namaz, oruç, zekât.
(2) Allah dünyada bir kulunu dost edinirse, Kıyamet Gününde başkasının dostluğuna terketmez.
(3) Bir kimse bir topluluğu severse Allah onu mutlaka onlarla bera­ber kılar.

Dördüncü birşey daha vardır ki, doğru olduğuna yemin et­sem günahkâr olmayacağımı umarım. O da şudur: Allah dünyada bir kulunun kusurunu örterse, Kıyamet Gününde de mutlaka örter
Camiu's-Sagir;Hadîs No: 3446

Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!


Üç kimse vardır ki, imanları kemâle ermiştir:

Allah yolunda hiç­bir kınayıcının kınamasından korkmayan kimsenin.

Amelinde asla gösteriş yapmayan kişinin

ve biri dünya diğeri âhiretle ilgili iki işle karşılaştığında âhirete âit olanı dünya işine tercih edip onu yapan kimsenin

Camiu's-Sagir;3506

Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!