Miftah-u Kalb Cover Image
User Image
Kapağı yeniden konumlandırmak için sürükleyin
Miftah-u Kalb Profile PictureYürü, bir göz bul çâre eyle,
Bu kez, O’ndan O’na nazar eyle

Gönlüm bir ceylana mera, ruhbana manastır, mümine Kâ’be, ehline Kur’ân olmuştur.
Hayırlı cumalar .. Aşk ile yâ hû!

image
Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!


Yâ Rab beni şaşkın âvâre bırakma.
Dostunu dost eyle, bildir. Dost Sensin.
Allahım! Nefsimi mağlub etmeye değilim muktedir. Zaîfim, esîrim, âcizim, mûterifim Sana. Sığındım kudretine, kuvvetine, merhametine, mağfiretine. Kurtar esâretden, selâmete çıkar!.
Yâ Rab beni şaşkın âvâre bırakma.
Dostunu dost eyle, bildir. Dost Sensin.
Allahım! Nefsimi mağlub etmeye değilim muktedir. Zaîfim, esîrim, âcizim, mûterifim Sana. Sığındım kudretine, kuvvetine, merhametine, mağfiretine. Kurtar esâretden, selâmete çıkar!.

image
Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!


Yâ Rab!
Hüznünle pür et kalbimi ta kalmasın inkâr!.

Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!


Yâ Rabbî, bana hakîkat ilminden ver. İrfân-ı Muhammedîden ihsân eyle, şunun bunun, hakîkate, rızâna muhâlif sözlerine, caydırıcı telkinlerine kaptırma. Kalbime, düşüncenin iyisini kötüsünü tefrîk ve temyîz bahşeyle, rüşdünü ilhâm eyle.

Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!


Yâ Rabbî, senin çok sevdiklerin ve seni çok sevenlerle buluştur. Onlarla hem-bezm eyle âşinâ eyle. Ebediyete intikal edenlerin rûhâniyet-i şerifelerini sâyebân eyle.

Yâ Rabbî, ne kadar bildirirsen bildir, câhilliğimi unutturma.

image
Beğenmek, paylaşmak ve Yorumlamak için giriş yapınız!