Şartlar & Koşullar

FEYZEM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

1. TARAFLAR

İş bu sözleşmenin tarafları; Fatih Mahallesi 1755. Sk. No:23/A Bağcılar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren FEYZEM BİLİŞİM YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "FEYZEM" olarak anılacaktır) ile, www.feyzem.com portalına üye olurken iş bu sözleşmeye elektronik olarak onay veren "Üye"dir.

2. TANIMLAR

İçerik : Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü tasarım, logo, kurumsal kimlik uygulamaları, yazılım, program, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik, makale, kitap, rakam v.b. görsel, yazısal ve işitsel imgeleri;

Site : Feyzem’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları buluşturarak Satıcı’ların gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eden www.feyzem.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan mobil uygulama vb. katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Üye : Site’ye Feyzem tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Feyzem tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den Feyzem Üyelik Sözleşmesi, Feyzem Kullanım Koşulları ve Feyzem Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan alıcı yahut satıcı konumundaki gerçek ve tüzel kişileri;

Alıcı : Site’ye üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınlanan ilanlar aracılığıyla başta fikri mülkiyete ilişkin olmak üzere her türlü tasarım, logo, kurumsal kimlik uygulamaları, yazılım, program, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, makale, kitap v.b. görsel, yazısal ve işitsel imge, çeşitli ürün ve hizmetleri satın alan, kiralayan, fikri mülkiyete ilişkin hakları devralan yahut kullanım izni alan gerçek ve tüzel kişi üyeleri;

Satıcı : Feyzem ile yaptığı sözleşme kapsamında Site’ye üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla başta fikri mülkiyete ilişkin olmak üzere her türlü tasarım, logo, kurumsal kimlik uygulamaları, yazılım, program, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, makale, kitap v.b. görsel, yazısal ve işitsel imge, çeşitli ürün ve hizmetleri satışa arz eden kiralayan, fikri mülkiyete ilişkin hakları devreden yahut kullanım izni veren gerçek ve tüzel kişi üyeleri;

Ziyaretçi : Site’ye üye olmadan kullanan kişileri;

Hizmet : Site içerisinde Feyzem tarafından sunulan hizmetleri;

Kullanıcı : Site’ye erişen gerçek ve tüzel kişileri;

Üyelik Bilgileri : Üye’nin Feyzem Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri;

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üye’nin Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Feyzem tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Feyzem’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen (https://www.feyzem.com (tam link adı yazılmalı.............) linkinden erişilebilecek olan metni;

Çerez (Cookie) Politikası : Site’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Site’yi ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Site üzerinden (https://www.feyzem.com (tam link adı yazılmalı.............) erişilebilecek olan metni;

Hesabım Sayfası Üye’nin Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı;

Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi: Alıcı ve satıcı arasında akdedilmiş olan satış ve devir akdinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla Feyzem tarafından sağlanan hizmeti ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KAPSAM VE AMACI

3.1 Feyzem, Siteyi işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" hükmündedir.

3.2 Üyelik Sözleşmesi uyarınca Satıcı Üye başta fikri mülkiyete ilişkin olmak üzere her türlü tasarım, logo, kurumsal kimlik uygulamaları, yazılım, program, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, makale, kitap v.b. görsel, yazısal ve işitsel imge, mal ve hizmet, çeşitli ürün ve hizmetleri satmak Alıcı Üye ise satın almak istemektedir.

3.3 Üyelik Sözleşmesi’nin amacı, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.4 Şüpheye mahal vermemek adına, iş bu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Alıcı Üyeler ile Satıcı Üyeler arasındaki ilişki Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemekte ve Feyzem, Üyeler ile Satıcılar arasındaki hukuki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Alıcı Üye, Site’de gerçekleştirecekleri hukuki işlemlere ilişkin olarak Satıcı Üye’ye karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4. ÜYELİK VE "HİZMET" KULLANIMI ŞARTLARI

4.1 Kullanıcılar üye olmak istemeleri halinde site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurmak, üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasında ve kullanım koşullarında belirtilen şartlara uyacağını taahhüt ederek üye olma hakkını kazanır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşmeler ekinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.2 Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan Feyzem sorumlu tutulamaz.

4.3 Feyzem, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle Feyzem’den herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.

4.4 Üyeler site üzerinde kendileri tarafından sağlanan bilgi, makale, kitap, tasarım, logo, eser, çizim, proje, grafik, işaret ses, görüntü, dijital veri, program, alan adı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin DOĞRU VE HUKUKA UYGUN OLDUĞUNU, bu içerikler üzerindeki hakların kendilerine ait olduğunu, 3. kişilerin haklarını ihlal etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali oluşturmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. Üyeler sözleşmeyi, proje ve tasarımdan kaynaklanan yükümlülükleri ile Site’de satışa sunulan mal ve hizmetleri ve sair ürünlere dair diğer yükümlülüklerini 3. kişiye devredemezler

5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Üye, site üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

5.1.2 Feyzem, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyenin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer üyelerin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üyelere iletilebilecektir.

5.1.3 Üye kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3. kişilerin eline geçmesinden üye bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (diğer üyeler, 3. kişiler veya Feyzem’in zararlarından) sorumludur.

5.1.4 Feyzem, Site’de yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Site’de yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Feyzem, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Site’de yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Feyzem’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Feyzem’e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

5.1.5 Üyelerin site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı sitede yer alan, 3. kişilerin veya Feyzem’in haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte; tasarımları, yazılımları, programları, logoları, projeleri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri vb çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını; yukarıda belirtilen nitelikteki hiçbir içeriği siteye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Feyzem ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Feyzem doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.6 Site içerisinde yer alan içeriğin site dışında başka bir sitede veya herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın yasaktır.

5.1.7 Üyeler site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduklarını, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Feyzim’in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunda doğacak tüm zararlardan dolayı diğer üyelerin, Feyzem’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.8 Üye sitede yayınlayacağı proje, tasarım, logo ve/veya logoların kurumsal kimlik uygulamasına ve sair ürünlere ait çalışmalarda veya her türlü içerikte karalama, kötüleme, iftira, tehdit, hakaret veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlere ve görsellere yer vermeyeceğini, yer vereceği tüm içeriğin; 3. kişilerin veya Feyzem’in rekabet, reklam, tüketici, fikri ve sınai mülkiyetten kaynaklanan hakları ve kişilik hakları başta olmak üzere ihlal oluşturmadığını/oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9 Aşağıda belirtilen işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Feyzem bir zarara uğrar veya 3. kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler Feyzem’in zararını gidermekle yükümlüdürler. Feyzem bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyenin üyeliğine bildirimsiz olarak derhal son verebilir. Aşağıda sayılan eylemler yasaklanan eylemler niteliğindedir ve yasaklanan eylemler aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir.

- Yanlış veya başkasının ismiyle üye olmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler,   

   ikametgah adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri vermek,

- Site’yi her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanmak;

- Başka birinin hesabını izinsiz kullanmak;

- Başka birinin yerine geçmek veya yanlış bir isimle ürün satmak ve satın almak;

- Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, ticari kanunla korunan veya 3. şahsa ait içeriği sahibi olmadan veya izinsiz kullanmak;

- Herhangi bir ürünün fiyatını manipüle etmek, ya da diğer kullanıcıların satın almasına müdahale etmek;

- Geçersiz veya izinsiz bir ödeme şekli kullanmak, hizmet bedelini, fatura ve ödeme süreçlerini manipüle etmeye çalışmak;

- Yorum ve puanlama sistemlerini site dışı amaçlar için kullanmak (sitedeki yorumları site dışında yayınlamak gibi);

-  Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yaymak;

- Virüs veya siteye zarar verici herhangi başka bir teknoloji yaymak, Kullanıcılar’a bu şekilde herhangi bir zarar vermek;

- Site içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak, Site’nin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak;

- Site’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber oluşturmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanmak, kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplamak;

- Site’ye, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmak, Feyzem’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmak ve bu şekilde Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanmak veya kullanmak;

- Hizmetler’in, Site’de sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanmak, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal etmek.

5.1.10 Üye siteden ayrıldığında sitede üye olduğu süre boyunca yaptığı işlemler (yüklenen projeler, tasarımlar, yorumlar vs) sitede kalmaya devam edebilir. Profil sayfası, kişisel bilgileri vb. içerik siteden silinebilir.

5.1.11 Satıcı Üye, mevzuatın gerektirdiği niteliklerde fatura kesebilecek olup, fatura kesebilen tasarımcı olduğunu, Site’de ödemelerin sadece fatura karşılığı yapılacağını bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

5.1.12 Satıcı Üye, Site’de satışa sunulan mal ve hizmetlerin Feyzem tarafından iş bu üyelik sözleşmesinde ve feyzem.com da belirlenen ve bildirilen şekilde onay sürecine tabi olduğunu bu şart ve koşullar dahilinde üstlenmiş olduğu edimleri yerine getireceği peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

5.2. Feyzem’in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 Feyzem, işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, site içerisinde yer verilen açıklama ve sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için sözleşmenin 4. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2 Feyzem, Site’ye yüklenen bilgileri ve içerikleri hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir. Feyzem Site’de yer alan içeriğin değiştirilmesi veya düzeltilmesi konusunda üyelere bildirimde bulunabilir. Üyeler tarafından da içeriğin değiştirilmesi talebi Feyzem’e yöneltilebilir. Feyzem bu içeriği değiştirme konusunda takdir hakkını gerekçe göstermeksizin kullanabilir. Üyeler tarafından yerine getirilmesi gereken değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan üyeler sorumludur. Üye, Feyzem’den bu nedenle herhangi bir zarar ve giderim talebinde bulunulamaz.

5.2.3 Üyeler, Site üzerinde Feyzem prensip ve sözleşme koşullarına veya hukuka aykırı olmayan başka içeriklere link verebilirler. Ancak bu halde Feyzem’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4 Feyzem Sitede yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Üyeler bu içerik üzerinde fikri, sınai, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle Feyzem’in yetkisine müdahale edemez, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamaz, tazminat veya giderim talep edemezler. 3. kişilere karşı da Feyzem’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 3. kişilerin hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan üye tarafından karşılanacaktır. Feyzem’in ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır.

5.2.5 Feyzem’in üyeler tarafından yüklenen içeriği (proje, tasarım, eser, logo, işaret, isim, görseller ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi) hiçbir bildirim yapmaksızın tazminatsız olarak derhal kaldırabilir ve/veya üyelik sözleşmesini feshedebilir. Bu içerikleri yükleyenler veya bu içeriklerden yararlananlar, bu içerikler nedeniyle proje geliştirenler veya tasarım geliştirenler, herhangi bir nedenle harcama yapanlar, herhangi bir isim altında Feyzem’den talepte bulunamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, proje başlatma, tasarım geliştirme veya satın alma süreçlerinde bu ihtimallerin olduğunu ve bu nedenle fikri ve sınai hak koruması da dahil olmak üzere Feyzem’in herhangi bir taahhüdünün olmadığını ve Feyzem’den herhangi bir talepte bulunamayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.2.6 Feyzem aracı hizmet sağlayıcı statüsünden Alıcı Üye’nin Satıcı Üye’den satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsil yetkisine sahip olacaktır.  Alıcı, Feyzem’e yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcı’ya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya FEYZEM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Feyzem Üye’nin Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1 Feyzem, Üye'nin Site’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Feyzem, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler (https://www.feyzem.com/kisisel_verilerin_korunmasi.html ) linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

7.2 Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Üye kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve (..................) elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarını kullanabilir.

7.3 Üye tarafından Site’de beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Feyzem ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.

7.4 Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Feyzem tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Feyzem söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Feyzem” markası ve logosu, “Feyzem” mobil uygulamasının ve Site tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Feyzem tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, Feyzem’in ve bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Feyzem’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Bunun yanı sıra Site üzerinden satın aldığı, kiraladığı yahut Satıcı Üye tarafından devredilen fikri mülkiyete ilişkin haklarını sadece kendisine verilen hukuki yetki çerçevesinde kullanabilir. Üye’nin diğer Üyeler'in, üçüncü kişilerin veya Feyzem’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranılması halinde, Üye, Feyzem’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9. HAKLARIN DEVRİ

9.1 Satıcı Üye, 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’nun in ilgili hükümleri uyarınca,  Site’de satışa sunulan tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, makale, kitap, program, yazılım, alan adı v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler üzerinde eser ve/veya hak sahibi sıfatıyla sahip olduğu hakları tamamını Alıcı’ya devretmeye yahut kullanımı için lisans vermeye ehil olduğunu ve devrettiği haklar karşılığında almış olduğu bedele ilişkin ödemeye ilaveten hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı Üye’nin talebinin hak devrine izin vermemesi veya bu talebin içeriği nedeniyle hakların devredilememesi, kayıt ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmemesi, kullanımın engellenmesi gibi hallerde sorumluluk Alıcı’ya aittir. Aynı durumların Satıcı’dan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkması halinde her türlü sorumluluk Satıcı Üye’ye aittir.

9.2 Satıcı’nın, Site’de yayınlanan fikri mülkiyete ilişkin ilanı, 5846 sayılı FSEK hükümleri uyarınca eser kapsamında yer alır ise; üye, sahip olduğu/olacağı “işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” adı altındaki mali hakların tamamını ve “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki manevi hakları kullanma yetkisini ve üzerindeki diğer hakları Alıcı’ya devretmeye yahut lisans vermeye ehil olduğunu, ve devrettiği yahut lisans verdiği haklar karşılığında, almış olduğu ödemeye ilaveten hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3 Tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, alan adı v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler üzerinde eser ve/veya hak sahipliği sıfatıyla var olan hakların Satıcı’ya ait olmaması, başka bir kişiye ait olması ve/veya intihalin varlığı halinde Satıcı bedele hak kazanamayacağı gibi, ödeme yapılmış olması halinde almış olduğu bedeli iade etmek zorundadır. Satıcı ayrıca oluşan tüm zararlardan da sorumludur.

9.4 Satıcı, tüm sanayi, ticari ve hizmet sektörü ürünlerinin; tescil veya herhangi bir şekilde kaydı gerekenlerin, tescil ve/veya kaydı için gerekli olan tüm bilgi kayıt ve Alıcı’ya sunacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

10. CAYMA HAKKI

10.1 Alıcı Üye, kural olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Site üzerinden satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı Üye cayma hakkını kullanması durumunda durumu satıcıya bildirmekle birlikte Feyzem’e de bildirmek zorundadır.

10.2 “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı’nın cayma hakkının olmadığı sözleşmelerdir. Bu bağlamda Site’de satışa sunulan tasarım, eser, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam, makale, kitap, program, yazılım, alan adı v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler elektronik ortamda anında teslim edilen gayrimaddi mallar kapsamında olduğu için bu ve benzeri fikri mülkiyete ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

11.  SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Feyzem, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Site’de yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

12. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Feyzem’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Feyzem’in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Feyzem, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

13. MUHTELİF HÜKÜMLER

13.1  Delil sözleşmesi

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Feyzem’in resmi defter ve ticari kayıtları ile veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

13.2 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

13.3 Bildirim

Feyzem, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

13.4 Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13.5 Üyelik Sözleşmesi'nin Devri

Üye, Feyzem’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

13.6 Tadil ve Feragat

Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

13 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.